"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
22.05.2018

Justiitsministeerium toetab kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja ametnike korruptsiooniennetust

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja KOVide ametnikele korruptsiooniennetuse- ja koolituskeskkonna välja töötamiseks. Toetuse suurus on 6000 eurot.

Toetust antakse kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele, omavalitsuse ametnikele ning teistele kohalike omavalitsuste ametiisikutele suunatud elektroonilise korruptsiooniennetamise keskkonna välja töötamiseks.

Projekti tulemusel peab valmima keskkond, mis sisaldab muuhulgas juhendmaterjali korruptsiooni vältiva asjaajamise kohta kohalikes omavalitsustes, abivahendit korruptsiooniriskide tuvastamiseks ja testi korruptsiooniteadlikkuse kontrollimiseks. Arvesse tuleb võtta ka juba olemasolevaid materjale.

 Projekti kestus peab olema kuni üks aasta ja tegevused peavad algama hiljemalt 2018. augustis. Konkursil on oodatud osalema nii era-, avaliku- kui ka mittetulundussektori organisatsioonid.

 Taotlus tuleb esitada hiljemalt 17. juunil 2018 e-posti aadressile konkurss@just.ee märksõnaga „Korruptsiooni ennetus“. Taotluste esitamise täpsemad tingimused on leitavad siit. Toetuse otsustab komisjon, kuhu kuuluvad justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad.