"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
15.01.2008

Justiitsministeerium saatis kooskõlasturingile korruptsioonivastase strateegia

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012. Vana strateegia „Aus riik” tegevused olid planeeritud aastani 2007, samuti saadeti kooskõlastusringile „Ausa riigi” lõpparuanne.

Vabariigi Valitsuse kinnitatava strateegia eesmärgiks on vähendada ja ennetada korruptsiooni avalikus ning erasektoris ning tõsta ühiskonna korruptsiooni- ja eetikaalast teadlikkust.

Strateegia on jaotatud alaeesmärkideks, milleks on:

  1. korruptsiooni vältimine erasektoris ja mittetulundussektoris,
  2. huvide konflikti vältimine ning korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse tõstmine avalikus sektoris,
  3. korruptsiooni vältimine kohalikes omavalitsustes,
  4. korruptsiooni vältimine meditsiinisektoris,
  5. korruptsiooni vältimine riigi ja kohalike omavalitsuste asutatud sihtasutustes,
  6. korruptsiooni vältimine juhtimisõiguse taotlemisel, tehnoülevaatusel ja sõidukite registreerimisel,
  7. korruptsiooni vältimine poliitiliste parteide rahastamisel,
  8. korruptsioonikuritegude uurimise tõhustamine.

Strateegia kooskõlastamine lõppeb 25.01.2008. Strateegia kohta saab arvamust avaldada ka veebilehel www.osale.ee.

KORRUPTSIOONIVASTANE STRATEEGIA AASTATEKS 2008-2012

Lisa 1. Rakendusplaan korruptsioonivastase strateegia elluviimiseks 2008-2012

Aus Riik aruanne 2004-2007