"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
31.10.2014

Justiitsministeerium andis välja voldikud omavalitsuste volikogude ja valitsuste liikmetele huvide konflikti vältimiseks

Justiitsministeerium andis välja voldikud kohalike omavalitsuste volikogude ja valitsuste liikmetele huvide konflikti vältimiseks, mis on alates sellest nädalast ka veebis kättesaadavad.

Voldikute eesmärk on aidata omavalitsustel lahendada huvide konflikti olukordi. Voldikust leiab ülevaate 13 võimaliku huvide konflikti olukorrast, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Voldikus on iga olukorra kirjelduse juurde lisatud selgitus, kuidas huvide konflikti korral võiks käituda. Voldiku koostamisel on lähtutud soovist suurendada kohalike omavalitsuste volikogude ning valla- ja linnavalitsuste teadlikkust huvide konflikti olukordadest. Erinevalt korruptsioonivastase seaduse formaalsetest lahendustest on voldikus toodud lahendused soovituslikud, mitte siduvad käitumisreeglid. Voldiku koostamisel arvestati nii õigusaktides seatud piirangute kui ka avalikule teenistusele omaste väärtustega laiemalt.
 
 
Justiitsministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning riigikontrolli koostöös korraldatakse voldikute teemal omavalitsuste esindajatele ka piirkondlikult koolitusi. Esimesed koolitused toimusid sellel nädalal.
 
Voldiku koostamisel olid abiks Tartu linnavalitsus, politsei- ja piirivalveamet, rahandusministeerium ja riigikontroll.