"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
26.11.2007

GRECO hindab Eesti korruptsioonivastast tegevust

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO hindas Eesti poliitiliste parteide rahastamise kontrolli süsteemi ning kriminaalõigusliku konventsiooni rakendamist.

GRECO visiit toimus 19-23.11.2007, mille käigus kohtuti mitmete institutsioonide esindajatega.

Tegemist on juba III hindamisvooruga, mille teemadeks on:

  1. erakondade rahastamine ja kontroll;
  2. korruptsiooni kriminaalõigusliku konventsiooni artiklites 2-12 toodud koosseisude ületoomine siseriiklikusse õigusse.

Poliitiliste parteide osas vaadatakse riiki kahes osas:

  1. üldine parteisüsteem, võimalikud finantseerimisallikad, erinevad seadused;
  2. läbipaistvus (raamatupidamine, annetused, avalikustamine); järelevalve (kampaaniate jms rahastamise küsimused); sanktsioonid.

Kriminaalõigusliku konventsiooni artiklite osas vaadatakse kahte suuremat teemat:

  1. altkäemaksu temaatikat erinevate ametiisikute kategooriate lõikes – vaadatakse definitsioone, sanktsioone ja kohtuotsuseid. Vaatluse alla võetakse nii avalik sektor kui erasektor, nii siseriigi kui välisriigi ametiisikud, rahvusvahelistes organisatsioonides töötavad ametiisikud, parlamendi ja volikogude saadikud, kohtunikud, vahekohtunikud.
  2. mõjuvõimuga kauplemise temaatikat.

Eesti aruande kaitsmine toimub 2008. a. suvel GRECO plenaaristungil Strasbourgis, peale mida aruanne avalikustatakse.

Eelmised kaks GRECO hindamist toimusid 2001 ja 2003 aastal. Aruannetega on võimalik tutvuda siin