"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
23.03.2017

GRECO hakkab uurima korruptsiooni ennetamist valitsuses ja õiguskaitses

Riikide korruptsioonivastane ühendus (GRECO) alustab viienda hindamisvooruga ning hakkab hindama liikmesriikide suutlikkust ennetada korruptsiooni valitsuses ning õiguskaitseasutustes.

Täpsemalt hindab GRECO korruptsiooni ennetamist täidesaatva võimu tippjuhtide hulgas ning politseis ja prokuratuuris. Hinnatakse, kui edukalt suudab riik korurptisooni ennetada ametiisikute värbamisel, ennetada huvide konflikt, kohaldada toimingupiiranguid, teha järelevalvet ja pakkuda vastavaid koolitusi. Hinnatakse nii seadusi kui praktikat. 

GRECO hindajad tulevad Eestisse aprillis, 2018, kus nad kohtuvad nädala jooksul Eesti ametnike, poliitikute, ajakirjanike, mittetulundusühenduste esindajatega. Hindamismeeskonda kuuluvad liikmesriikide ja GRECO sekretariaadi esindajad.

Täpsemalt saab lugeda viienda vooru avamisest siin.