"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
15.04.2008

GRECO andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks

Eelmise aasta lõpus käis Eestis GRECO (korruptsioonivastase võitlusega tegelev riikide ühendus) hindamisgrupp, kes andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Seekordsel hindamisel keskenduti erakondade rahastamise läbipaistvusele ning altkäemaksu ja mõjuvõimuga kauplemise temaatikale.

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Söödi sõnul sai Eesti GRECO-lt kokku 17 soovitust, mis tuleb kõik täita 2009. aasta oktoobriks, mil peame täitmisest aru andma. “Muuhulgas arvas GRECO, et Eesti on viimastel aastatel astunud positiivseid samme  erakondade rahastamise läbipaistvuse tagamiseks. Süsteemi oluline osa on erakondade ja valimiskampaaniate rahastamisdokumentide avalikustamiskohustused, muu hulgas ka Internetis“ märkis Sööt.

„Kuid selgus ka tõsiasi, et tegelikkuses ei toimi see iseregulatsioonisüsteem alati rahuldavalt ning Eestis ei ole poliitilise tegevuse rahastamissüsteemi järelevalve tõhus ning olemasolevaid eeskirju ei rakendata. Poliitika rahastamise täieliku läbipaistvuse tagamiseks tuleb avalikustamiskohustustele lisaks luua piisavate volituste ja vahenditega sõltumatu järelevalveorgan ning kehtestada rida asjakohaseid sanktsioone,“ sõnas Mari-Liis Sööt.

Erakondade rahastamise küsimustes soovitas GRECO nõuda erakondadelt, sõltumatutelt kandidaatidelt ja valimisliitudelt üksikasjalikumaid ja täielikumaid aruandeid valimiskampaaniate kohta, milles tulud ja kulud oleksid ettenähtud viisil eraldi loetletud.

Kriminaalõiguse poolt pealt soovitati meil muuta praegu kehtivaid õigusakte seoses altkäemaksu andmisega erasektoris, et hõlmata selgesti kõik erasektori üksusi juhtivad või nendes mis tahes tööülesandeid täitvad isikud.

„Samuti tehti ettepanek kaotada mõlemapoolselt süüteoks tunnistamise nõue näiteks välisriigis toimepandud altkäemaksu andmise ja mõjuvõimuga kauplemise süütegude puhul. See tähendab, et kui Eesti kodanik maksab mujal altkäemaksu, siis peaks olema võimalik see, et kui selles riigis pole altkäemaks kuritegu, oleks teda Eestis võimalik süüdi mõista,“ selgitas Sööt.

Hindamine toimub GRECO-s niiöelda vastastikkuse hindamise põhimõttel. Eesti vastas eelmise aasta lõpus küsimustikele, seejärel külastasid teiste riikide hindajad Eestit, misjärel koostati hindamisaruanne ning siis toimus aruande kaitsmine ja soovituste andmine. Eesti kaitses oma aruannet tänavu aprilli alguses Strasbourgis. Hindamisdelegatsiooni kuulusid ametnikud õiguskantsleri kantseleist ja justiitsministeeriumist.

GRECO on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Eestit esindab GRECO-s justiitsministeerium.

Aruanded leiab siin.