"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
16.03.2005

Eesti vastuvõtmine OECD altkäemaksuvastase töögrupi liikmeks

Alates 1989. aastast on OECD olnud üks peamisi organisatsioone rahvusvahelises altkäemaksuvastases võitluses. 1999. aastal jõustus OECD Rahvusvahelises äritehingus välisriigi ametiisiku toimepandava altkäemaksukuriteo vastu võitlemise konventsioon. Konventsiooni eesmärk on tõkestada ja vähendada altkäemaksude andmist rahvusvahelistes äritehingutes. OECD Nõukogu 27. mai 2004. aasta otsusega on Eesti vastu võetud altkäemaksuvastase töögrupi liikmeks, millega seoses tuleb Eestil mainitud konventsioon ratifitseerida.

Ratifitseerimise eelduseks ongi liitumine kõnealuse töögrupiga. Töögrupp koosneb ministeeriumide (peamiselt justiits- ja rahandusministeeriumi) ametnikest ning peamiseks tegevusvaldkonnaks on jälgida konventsiooni rakendamist ja sellega seotud soovituste elluviimist. Selleks otstarbeks hinnatakse riikide seadusandlust ning koostatakse hindamisaruandeid, mida töögrupis arutatakse. Eestit esindab Justiitsministeerium.

Praegu on konventsiooni ratifitseerinud 36 riiki, teiste hulgas ka Sloveenia, Slovakkia, Poola, Tšehhi, Ungari ja Bulgaaria. Konventsiooni ratifitseerinud riikide nimekiri.