"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
22.02.2018

Eesti tõusis korruptsioonitajumise indeksis ühe korra võrra

Transparency International avaldas 21. veebruaril 2018. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused.

2017. aastal sai Eesti korruptsioonitajumise indeksis 71 punkti. Sellega on Eesti 21. kohal 180 riigi seas. Aasta varem oli Eesti 22. kohal (70 punkti) ning 2015. aastal 23. kohal (70 punkti).

Korruptsioonitajumise indeks reastab riigid avaliku sektori korruptsiooni tajumise järgi. Indeks on kombinatsioon erinevatest uuringutest, mis on viidud läbi sõltumatult Transparency International’i tegevusest. Indeks reastab riigid 100-pallisel skaalal. 0 kajastab kõrget tajutud korruptsiooni ning maksimaalse hindega 100 hinnatakse riiki, mida tajutakse korruptsioonivabana.

Indeksi koostamisel arvestatakse erinevates uuringutes kasutatud küsimusi avaliku teenistuse korruptsiooni, riigihangete „teenustasu“, avaliku raha omastamise kohta ning samuti küsimusi, mis on suunatud avaliku sektori pingutustele korruptsiooniga võitlemisel ja selle efektiivsusele.

Rohkem infot korruptsioonitajumise indeksi kohta leiab siit.