"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
08.12.2014

Eesti tõusis korruptsioonitajumise indeksis 26ndale kohale

Transparency International avaldas 03.detsembril 2014. aasta korruptsioonitajumise indeksi väärtused.

2014. aastal sai Eesti korruptsioonitajumise indeksis 69 punkti, millega Eesti on 26ndal kohal (jagades 26ndat kohta Katari ja Prantsusmaaga) 174 riigi seas. Aasta varem oli Eesti 28ndal kohal (68 punkti) ning 2012. aastal 32. kohal (64 punkti).

Korruptsioonitajumise indeks reastab riigid avaliku sektori korruptsiooni tajumise järgi. Indeks on kombinatsioon erinevatest uuringutest, mis on viidud läbi sõltumatult Transparency International’i tegevusest. Indeks reastab riigid 100-pallisel skaalal. 0 kajastab kõrget tajutud korruptsiooni ning maksimaalse hindega 100 hinnatakse riiki, mida tajutakse korruptsioonivabana.

Indeksi koostamisel arvestatakse erinevates uuringutes kasutatud küsimusi avaliku teenistuse korruptsiooni, riigihangete „teenustasu“, avaliku raha omastamise kohta ning samuti küsimusi, mis on suunatud avaliku sektori pingutustele korruptsiooniga võitlemisel ja selle efektiivsusele.