"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
16.05.2018

Eesti keelde tõlgitud standard juhendab altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmist

Eesti Standardikeskus andis välja uue eesti keelse EVS-ISO 37001 standardi "Altkäemaksu juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega.

 

„Tõlgitud standard on heaks korruptsiooni ennetuse tööriistaks kõikidele organisatsioonidele –standard aitab luua läbipaistvat ja ausat organisatsioonikultuuri ning seab miinimumnõuded altkäemaksuvastase poliitika rakendamiseks organisatsioonis,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

„Kui mõelda sellele, et järjest enam tarbijaid ja kliente huvitab organisatsioonide vastutustundlik käitumine, mille üheks osaks on ka korruptsiooni ennetus, siis on standardist kasu organisatsiooni läbilöögivõime seisukohalt. Sellega näidatakse nii partneritele kui klientidele, et organisatsiooni huvitab aus äri ja on end altkäemaksu vastu kaitsnud,“ selgitas Mari-Liis Sööt. „Eestis on küll veel vähe ettevõtteid, kes on selle standardiga liitunud – see oli seni kättesaadav ka inglise keeles, ent mujal maailmas on juba näiteid küll. Võtame kasvõi prantslaste transpordiettevõtte Alstomi või itaallaste energiafirma ENI, aga liituda plaanijaid on veelgi,“ tõi Sööt näiteks.

 Eesti Energia on üks neist kohalikest ettevõtetest, kes on standardiga juba liitunud. „Arvestades Eesti Energia kontserni tegevuse ulatust ja mahtu, pöörame olulist tähelepanu pettuseriski juhtimisele. Korruptsiooni kui ühe pettuse liigi puhul on suund eelkõige ennetavate meetmete osakaalu ning tõhususe suurendamisele. Selleks oleme kehtestanud eetikakoodeksi, rahvusvahelistele standarditele vastavad pettuseriski juhtimise põhimõtted, teeme koostööd õiguskaitseorganitega ning viime läbi info- ja koolitusprogramme nii korruptsiooni ennetamisest kui ka pettuseriski juhtimisest laiemalt. Pettuste, sh korruptsiooni osas kehtib kontsernis nulltolerants. Sel põhjusel on meil kavas taotleda ka ISO 37001 sertifikaati, toetamaks täiendavalt eetilist äritegevust kontsernis," räägib Eesti Energia riskijuhtimise ja siseauditi teenistuse juht Erik Štarkov.

 Standard esitab juhtimissüsteemi nõudeid ja annab juhiseid, mille eesmärk on aidata organisatsioonil altkäemaksu ennetada, tuvastada ja juhtumitele reageerida, olles vastavuses õigusaktidega. Ühtlasi täpsustab see, millised on organisatsioon juhtpõhimõtteid ja ohjemeetmeid, mis on mõistlikud ja proportsionaalsed altkäemaksuriskide kohaselt, millega organisatsioon silmitsi seisab.

 ISO (International Organization for Standardization) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Standardit Altkäemaksuvastased juhtimissüsteemid on võimalik enda organisatsioonile osta Eesti Standardikeskuse veebilehelt. Uue standardiga seoses plaanib Eesti Standardikeskus septembris läbi viia koolituse, mille tuleb täpsemat infot jälgida Standardikeskuse veebilehelt.

 Standardi tõlke koostamise ettepaneku esitas justiitsministeerium ja selle tõlkimise korraldas Eesti Standardikeskus.