"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
05.05.2014

05.05.2014 Algab huvide deklareerimine uue korra järgi

Alates 31. maist toimub huvide deklareerimine elektroonselt. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks huvide deklaratsioonide registri (HDR) põhimääruse. Uus register lihtsustab nii majanduslike huvide deklareerimist kui nende kontrollimist, samuti annab avalikkusele suurema võimaluse kõrgete riigiametnike huvide deklaratsioonidele ligi pääseda.

Alates 05.05. saavad deklarantide andmeid hakata sisestama haldurid ning 12.05 saavad deklaratsioone hakata täitma deklarandid. „Huvide deklaratsioonide elektrooniline täitmine ja avaldamine on väga suur samm korruptsiooniriski vähendamisel,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. „Seni täideti ja kontrolliti majanduslike huvide deklaratsioone käsitsi ja näiteks umbes kümme aastat tagasi oli isikuid, kes pidid oma majanduslikud huvid esitama, üle 30 000. Maist saab neid isikuid olema kuni kümme korda vähem ning on selge, et ka huvide deklaratsioonide kontrollimine saab olema senisest sisulisem.“ Huvide deklaratsioonide sisulisemaks kontrollimiseks vähendatakse ametiisikute arvu, kes on seaduse järgi kohustatud deklaratsiooni esitama ning valitsusasutuste juhtidele ja kohalikele omavalitsustele antakse õigus kehtestada deklareerimiskohustusega isikute ring. Lisaks täpsustatakse elektroonilises registris esitatavate andmete ulatust ning määratletakse, et deklaratsioon tuleb täita tööle asumisel, edaspidi kord aastas ja töölt lahkumisele järgneval aastal. Huvide deklaratsioonide registrit hakkab pidama Maksu- ja Tolliamet ning sellele pääsetakse ligi e-maksuameti keskkonna kaudu. HDR on sidustatud teiste riiklike andmekogudega ja on suures osas eeltäidetav nendest pärinevate andmetega, mis lihtsustab ka deklaratsiooni esitamist.

Esimesed elektroonilised huvide deklaratsioonid peavad olema esitatud käesoleva aasta 31. maiks. Kõik esitatud deklaratsioonid on põhilises osas avalikud.