"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 27.11.2021
Näiteks 27.11.2021
26.03.2021 Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumisi õppematerjalide veebiversiooni loomiseks

Justiitsministeerium kuulutas välja hanke ettevõtluserialade ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude käsitlemiseks loodud õppematerjali veebiversiooni loomiseks.

18.03.2021 Lobistidega kohtumised tuleb edaspidi avalikustada

Valitsus arutas tänasel kabinetinõupidamisel ja kiitis istungiotsusena heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

11.02.2021 Korruptsioonivastane tegevuskava suurendab läbipaistvust

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks korruptsioonivastase tegevuskava kuni aastani 2025, mille eesmärk on suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning teadlikkust korruptsiooniohtlikest olukordadest nii riigisektoris, kohalike omavalitsuste tasandil kui ka eraettevõtetes.

30.12.2020 Valminud on korruptsioonivastase tegevuskava 2025 eelnõu

Koostöös korruptsiooniennetuse võrgustikuga koostas justiitsministeerium korruptsioonivastase tegevusekava 2021-2025. Tegevuskava on saadetud valitsusele heaks kiitimiseks.

28.05.2020 Kohustuslik siseaudit võiks vähendada kohaliku tasandi korruptsiooniriske

Justiitsministeerium arutas täna koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning kohalike omavalitsustega võimalusi, kuidas muuta valitsemine kohalikul tasandil läbipaistvamaks ning vähendada seeläbi korruptsiooniriske. Nii kohtumine kui sellele eelnev uuring on sisendiks uuele korruptsioonivastasele tegevuskavale. 

16.03.2020 Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumisi ettevõtluserialade õppekavade analüüsi läbiviimiseks

Nüüd, mil on aega tegeleda rahulikus keskkonnas analüüsimist nõudvate tööülesannetega, on ehk õige hetk ka analüüsida ettevõtluserialade õppekavasid ning vaadata, kuidas neis on käsitletud ärieetika, korruptsiooni ja majandusalaseid süütegusid puudutavaid teemasid.

09.12.2019 Ettevõtted saavad alates tänasest veebis enda korruptsiooniriske hinnata

9. detsember on rahvusvaheline korruptsioonivastane päev. Alates tänasest on ettevõtjatel võimalik täita veebis test, mis aitab neil hinnata enda korruptsioonivastaseid tegevusi.

25.11.2019 Parim kaitse korruptsiooni vastu on inimeste teadlikkus

Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.

10.10.2019 Tudeng, kirjuta korruptsioonist!

Nii mõneski valdkonnas on korruptsiooni ennetajatel siiani vähe või piiratud koguses analüüse ja andmeid. Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Justiitsministeerium kogusid kokku erinevad korruptsiooniteemalised uurimis- ja lõputöö teemad, mis Eesti korruptsioonivastast tegevust edasi aitaks viia.

Lehed