"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

OECD

Mis on OECD altkäemaksu vastane töögrupp?

GRECOOECD altkäemaksu vastane töögrupp – Working Group on Bribery (ingl. k.) liidab riike, kes on ühinenud või ühinemas OECD altkäemaksu vastase konventsiooniga (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions). Riikide vastavuse hindamine konventsioonile toimub sarnaselt Grecoga "peer review" põhimõttel, kus riik peab vastama küsimustikule ning OECD esindajad külastavad riiki. Seejärel koostatakse aruanne ning antakse soovitused.

OECD altäemaksu vastase töögrupi Eesti III hindamisaruanne - 2014

OECD altkäemaksu vastase töögrupi Eesti II hindamisaruanne - 2008
II hindamisaruande vahearuanne

OECD altkäemaksu vastase töögrupi Eesti I hindamisaruanne - 2006
 

Ülejäänud vahearuanded