"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

GRECO

Mis on GRECO?

GRECOGRECO Group of States Against Corruption (ingl. k.) / Groupe d’Etats contre la corruption (pr. k.) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks.

Euroopa Nõukogu on välja töötanud kaks korruptsioonivastast konventsiooni, mis on ka mõõdupuuks riikidele soovituste tegemisel:

  1. Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon (Eesti ratifitseeris 06.12.2001)
  2. Korruptsiooni tsiviilõiguslike aspektide konventsioon (08.12.2000).

Eestit esindab GRECO-s Justiitsministeerium.

GRECO hindamisel on kolm taset:

  1. riigile antakse soovitused ja võetakse vastu hindamisaruanne e evaluation report;
  2. kontrollitakse, kas soovitused on täidetud ja võetakse vastu vastavusaruanne e compliance report; 3) kui mõni soovitus jäi täitmata vastavusaruande põhjal, siis vaadatakse need üle ja võetakse vastu nn lisa vastavusaruanne e addendum report.

Hindamisvoore on seni samuti olnud viis, kus keskendutakse erinevatele teemadele (I, II, III ja IV on Eesti jaoks edukalt lõppenud; V alles käimas).