"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Rahvusvahelised hinnangud Eestile

Rahvuvahelisi hinnanguid on kahte tüüpi. Ühed on sellised, kus kvantitatiivsete meetoditega (hinnatakse kokkupuudet krruptsiooniga, natakse reiting vms) riike hinnatakse. Sellised näited on Transparency Internationali erinevad indeksid ja küsitlused, Worldwide Governance Indicators, Index of Public Integrity, Bribery Risk Index.

 

 

Teised on rohkem süvitsi minevad, kus uuritakse täpsemalt mõne seadusesätte või poliitika olemasoleu ning rakendamist ja vastavust rahvusvahelisele konventsioonile. Viimase näited on GRECO, OECD, ÜRO, Euroopa Komisjon, kes kõik aeg-ajalt Eestit korruptsiooni teatud nurga alt hindavad ja põhjalikke aruandeid koostavad. Riigi hindajaks on tavaliselt mõne teise riigi esindajad, ja vastupidi samuti, nii et Eesti hindab ka ise koos delegatsiooniga teisi riike. Eesti kohta koostatud aruanded ja soovitused on leitavad veebilehe vasakult.