"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Pöörduste efekt

Mis see on? Ametiisik, kes on teostanud kontrolli mõne eraettevõtte üle, asub pärast avaliku sektori töökohalt lahkumist sinna tööle. Näiteks olukord, kus ametnik jätab eraettevõttele ettekirjutuse tegemata, saades vastutasuks seal töökoha. Vt ka huvide konflikt. Vaata ka avaliku teenistuse seadus § 60 lg 5, mis piirab ametnikel töötada tööandja juures (olla juhtorgani liige, omada osalust jne), kelle üle ta on järelevalvet teinud.
  Näiteid
Toome näite: Parlamendiliige, kes mängib juhtivat rolli ravikindlustuse seaduse väljatöötamisel, mis toob ravimitootjale kasulikke muudatusi, saab ettepaneku asuda ravimeid tootvasse firmasse tööle kõrge palgaga.
  Karistus
Karistus: -