"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Parteide varjatud rahastamine

Mis see on? Erakondade rahaline toetamine eraisikute või ettevõtete poolt, kes vastutasuks saavad kasulikke poliitilisi otsuseid (nt seaduste muutmine toetajate äritegevuse hõlbustamiseks). Möödahiilimine nõudest tuvastada konkreetne isik annetaja taga. Rahastamisskeemid, kus kasutatakse erakonna hallatavaid mittetulundusühinguid jms.
  Näiteid
Toome näite: Erakonnal on salajased pangakontod, sealhulgas ka välisriikides, ning endine parteijuht saab annetuste kujul isiklikult 2 miljonit marka, mida majandustegevuse aruannetes ei kajastata. Partei esimees astub tagasi.
  Karistus
Karistus:

KarS § 402-1
Karistus: rahaline karistus