"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Oskus- ja siseteabega kauplemine

Mis see on?

Oskusteabega kauplemiseks tuleb lugeda olukorda, kus ametnik müüb infot, mis on talle ametialaselt teatavaks saanud. Selline olukord võib tekkida juhul, kui ametnikul on ametikohast tulenev teave, mida ta on kohustatud jagama tasuta (nt konsultatsioon), ent ta müüb seda teavet lisatasu eest. Erandjuhul on lubatud teatud koolitused, akadeemilised loengud jms.

Siseteabega kauplemine erineb oskusteabega kauplemisest vaid vähesel määral. Ametialaseks kasutamiseks ettenähtud teave võib olla eri iseloomuga, nt avaldamata eelnõud, kodanike kirjad, konfidentsiaalne või salastatud teave. Ametialast e siseteavet on võimalik edukalt kasutada ebaausalt, nt lobistina, andes konsultatsioone, intervjuusid või kasutades teavet oma tegevuses pärast ametist lahkumist.
  Näiteid
Toome näite:  

Ettevõtja ainus võimalus uue riigihangete korra kohta põhjalikku teavet saada on kuulata ametnikke tasulistel koolitustel.

  Karistus
Karistus:

KVS § 17
Karistus: trahv kuni 300 trahviühikut