"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Onupojapoliitika

Mis see on? Onupojapoliitikaga on tegu juhul, kui eelistatakse, nt tööle võetakse oma lähisugulasi ja –hõimlasi. siia alla liigituvad ka juhtumid, kui isik saab tööle mitte oma võimete, vaid parteilise kuuluvuse alusel. Probleemiks võib saada näiteks omavalitsuse väiksus - on keeruline leida töökohtadele inimesi, kes omavahel seotud poleks. Vaata ka huvide konflikt.
  Näiteid
Toome näite: Vald palkab ehitusnõuniku, kes on ehitusosakonna juhataja ema elukaaslane.
  Karistus
Karistus:

KVS § 19

Karistus: trahv kuni 200 trahviühikut