"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Mõjuvõimu kuritarvitamine

Mis see on?

Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.

Mõju kasutamist eristab mõjuvõimuga kauplemisest see, et mõjutaja ega ka keegi kolmas ei pruugi olla saanud mõjutamistegevuse eest meelehead.
  Näiteid
Toome näite:

Politseinik kasutab oma ametipositsiooni, et aidata sõbral omaabi korras kolmandalt isikult võlga tagasi nõuda.

Autokooli eksamineerija võtab altkäemaksu, lubades selle eest kiirendada kodaniku juhiloa saamise protsessi. Eksamineerija pöördub kooli juhataja poole ja palub vabastada kodaniku teooriaeksamist.

Ettevõte annab ministri nõunikule sularaha, et osta ministrilt vastutasuks mõjujõudu, millega viimane aitaks kindlustada ühe firma satelliittelefoni litsentsi saamist.
  Karistus
Karistus:

KarS § 298-1
Karistus: rahaline karistus või vangistus

KVS § 17
Karistus: trahv kuni 300 trahviühikut