"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Altkäemaks ehk pistis

Mis see on? Altkäemaks on nii rahaline kui muu hüve (kingitused, koolitusreisid, soodustused jms), mida ametiisik saab teenistusülesannete rikkumise eest. Altkäemaksu eesmärgid on erinevad, seda antakse nii selleks, et kiirendada teatud protsesse (speed money), kui selleks, et saada teavet, teenust jm, mis vastasel juhul poleks kättesaadav, või selleks, et ära hoida mõne teo tagajärge (nt lubade äravõtmine).
  Näiteid
Toome näite: Vallavalitsus peab  tormikahjude likvideerimiseks viima läbi pakkumismenetluse. Pakkumine tehakse ettevõttele, kellelt nõutakse ka „tagatist“ 4500 eurot. Ka valla muuseumi renoveerimiseks kasutatakse sama ettevõtet, kus makstakse vallavanemale altkäemaksu.

Firma esindaja lubab ametiisikule altkäemaksu, kui inspektor jätab vormistamata kaks firma poolt toimepandud kaevetööde rikkumist.

Parkimiskontrolörid saavad vastutasuks trahvide tegemata jätmisele juuksuri- ja maniküüriteenuseid jms.
  Karistus
Karistus:

KarS 294, 296, 298 ja KarS §  402-3 ning 402-4  
Karistus: rahaline karistus või vangistus