"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Korruptsioonivastane strateegia 2004-2008

Korruptsioonivastane strateegia "Aus riik" 2004-2007 kiideti heaks valitsuse protokollilise otsusega 19.02.2004. Strateegia tegevus lõppes 2007 ning lõpparuanne kiideti heaks samuti valitsuse protokollilise otsusega 03.04.2008. Samas lõpetati ka korruptsioonivastase ministrite komisjoni tegevus.
Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastane strateegia “Aus riik”  ja selle seletuskiri.

Korruptsioonivastase strateegia "Aus Riik" 2004-2007 lõpparuanne
Ülevaade Vabariigi Valitsusele korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ meetmete rakendamisest (2005)
Anti-Corruption Strategy 'An Honest State'
Explanatory Memorandum

Korruptsioonivastane ministrite komisjon