"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Korruptsiooni ennetuse kontaktid ministeeriumides

Korruptsioonivastase poliitika edukamaks juhtimiseks on igas ministeeriumis korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik, kes on strateegia tegevuste elluviimise tagaja oma valdkonnas (mitte üksnes asutuses). Kontakt tagab, et kokkulepitud tegevused strateegias saaksid täidetud. Samuti on kontakt koordineeriva võrgustiku liige (võrgustiku liikmed jagavad omavahel parimaid praktikaid, arutavad läbi juhtumeid, räägivad läbi strateegia tegevuste seisu,  täiendavad strateegiat vajadusel. Kontakt on kursis oma valdkonna korruptsiooniriskidega. Kontakt on ka valdkonna võrgustiku (nt tervishoid) liige ja vajadusel initsiaator. Lisaks on kontakti ülesandeks korruptsioonivastase seaduse §-st 3 lõikest 3 tulenevate kohustuste (korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tagamine ja kohustustest kinnipidamise kontroll) täitja või kui need ülesanded on pandud teistele, siis vastava infoga kursis olija.

 

Ministeerium

Nimi

Tel

E-mail

Haridus- ja Teadusministeerium

Hille Voolaid

Eve Sild

 7350109

7354040 

hille.voolaid@hm.ee

eve.sild@hm.ee

Justiitsministeerium

Kätlin-Chris Kruusmaa

Mari-Liis Sööt

6 208 206

6 208 223

katlin.kruusmaa@just.ee

mari-liis.soot@just.ee

Kaitseministeerium

Karin Karpa

7 170 204

karin.karpa@kaitseministeerium.ee

Keskkonnaministeerium

Kristi Pukk

6 262 822

kristi.pukk@envir.ee

Kultuuriministeerium

Helen Heiter

6 282 343

helen.heiter.kul.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Meeli Õismaa

6 256 403

meeli.oismaa@mkm.ee

Maaeluministeerium

Laura Liivaste

6256120

laura.liivaste@agri.ee

Rahandusministeerium

Gert Schultz

Kaie Küngas

6 113 206

6 113 080

gert.schultz@fin.ee 

kaie.kyngas@fin.ee

Riigikantselei

Krista Zibo

6 935 540

krista.zibo@riigikantselei.ee

Siseministeerium

Tarmo Olgo

Mati Ombler

6 125 263

tarmo.olgo@siseministeerium.ee

mati.ombler@siseministeerium.ee 

Sotsiaalministeerium

Ene Kröönström

7 153 462

ene.kroonstrom@sm.ee

Välisministeerium

Merilin Mägi

6 377 500

merilin.magi@mfa.ee