"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Korruptsiooni ennetuse kontaktid ministeeriumides

Korruptsioonivastase poliitika edukamaks juhtimiseks on igas ministeeriumis korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik, kes on strateegia tegevuste elluviimise tagaja oma valdkonnas (mitte üksnes asutuses). Kontakt tagab, et kokkulepitud tegevused strateegias saaksid täidetud. Samuti on kontakt koordineeriva võrgustiku liige (võrgustiku liikmed jagavad omavahel parimaid praktikaid, arutavad läbi juhtumeid, räägivad läbi strateegia tegevuste seisu,  täiendavad strateegiat vajadusel. Kontakt on kursis oma valdkonna korruptsiooniriskidega. Kontakt on ka valdkonna võrgustiku (nt tervishoid) liige ja vajadusel initsiaator. Lisaks on kontakti ülesandeks korruptsioonivastase seaduse §-st 3 lõikest 3 tulenevate kohustuste (korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tagamine ja kohustustest kinnipidamise kontroll) täitja või kui need ülesanded on pandud teistele, siis vastava infoga kursis olija.

 

Ministeerium

Nimi

Tel

E-mail

Haridus- ja Teadusministeerium

Hille Voolaid

Evald Veldemann

 7350109

7350180 

hille.voolaid@hm.ee

evald.veldemann@hm.ee

Justiitsministeerium

Kätlin-Chris Kruusmaa

Mari-Liis Sööt

6 208 206

6208 223

katlin.kruusmaa@just.ee

mari-liis.soot@just.ee

Kaitseministeerium

Kerstin Laidmäe

Aili Murumägi

7 170 008

7 170 218

kerstin.laidmae@kaitseministeerium.ee

aili.murumagi@kaitseministeerium.ee

Keskkonnaministeerium

Kerstin Jaani

6 262 822

kerstin.jaani@envir.ee

Kultuuriministeerium

Andrea Kivi

6 282 231

andrea.kivi@kul.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Meeli Õismaa

6 256 403

meeli.oismaa@mkm.ee

Maaeluministeerium

Urve Anter

6 256 215

urve.anter@agri.ee

Rahandusministeerium Anna Laido 6 113 087

anna.laido@fin.ee

Riigikantselei

Liisbet Sooaluste

6 935 620

liisbet.sooaluste@riigikantselei.ee

Siseministeerium

 Ursula Kimmel

6 125 190

ursula.kimmel@siseministeerium.ee

Rahandusministeerium (regionaal)

Kaie Küngas

611 3080

kaie.kyngas@fin.ee

Sotsiaalministeerium

Evelin Pungas (Ingrid Ots-Vaik)

6 269 737 (6 269 168)

evelin.pungas@sm.ee (ingrid.ots-vaik@sm.ee)

Välisministeerium