"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Korruptsioonivastane tegevus Eestis

Korruptsioonivastase poliitika juhtimise skeem Eestis:

Korruptsioonivastase poliitika eesmärgid Eestis on

1.edendada teadlikkust korruptsioonist,
 
2.suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust,
 
3.arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavat korruptsiooni.
 

Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks keskendutakse kolmele sihtrühmale:

  • nn tavainimestele, eelkõige venekeelsetele elanikele
  • ettevõtjatele,
  • poliitikutele ja ametnikele

Otsuste läbipaistvuse suurendamiseks keskendutakse eelkõige:

  • õigusloome ja poliitilise otsustusprotsessile;
  • omavalistuste finantstehingutele ja töökorraldusele;
  • riigiasutuste tegevusele;
  • riigihangetele;
  • toetuse andmise otsustele;
  • mõjutamise ärahoidmisele õiguskaitse- ja riigikaitseasutustes  ning kohtutes;
  • tervishoiule.
 

Uurimisasutuste uurimisvõimekuse arendamiseks ja julgeolekut ohustava korruptsiooni ärahoidmiseks keskendutakse riskianalüüsile ning pädevate uurijate tööle võtmisele/tööl hoidmisele, samuti menetlemise kvaliteedi tõstmisele uurimisasutustes ja prokuratuuris