"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

I kohtumine

10.01.2017 toimus esimene korruptsiooni ennetuse nõukogu kohtumine.

Esimesel kohtumisel tehti nõukogu liikmetele ülevaade  korruptsioonivastase poliitika eesmärkidest ning korruptsiooni vastastest tegevustest.

Nõukogu liikmed tõid korruptsiooni ennetavate meetmetena eelkõige välja:

  • eeskuju;
  • koostöö kohalike omavalitsuste, erasektori, ettevõtjate, MTÜ-de jt;
  • vastavuskontrolli ametikohtade loomine suuremate avaliku sektori organisatsioonide juurde, mille ülesandeks oleks lisaks korruptsiooni ennetusele tegeleda ka näiteks eetika küsimustega.