"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude õppematerjal

Õppevara eesmärk on ärierialade üliõpilaste teadmiste tõstmine ärikorruptsiooni ja majanduskuritegude kohta. Eelkõige on materjalid suunatud ärierialade õppejõududele, kes leiavad siit ideid, kuidas üliõpilastele ärikorruptsioonist ja majanduskuritegudest loengus rääkida. Kuid siinset õppevara saavad kasutada kõik, kellel on huvi täiendada teadmisi ärikorruptsiooni ning majanduskuritegude ennetamise teemadel.

Õppematerjali on võimalik kasutada kahel viisil:

1. Õppimiseks saab kasutada veebipõhist materjali, mis asub siin. Õppematerjal on vabalt kasutamiseks kõigile soovijateke. 

Õppematerjal koosneb:

  • lühikestest teoreetilistest ülevaadetest,
  • kaasustest, mida on võimalik kasutada loenguaruteludes või iseseisvaks mõtisklemiseks,
  • kontrollküsimustest, mis aitavad värskelt saadud teadmisi kinnitada.

2.  Õppimiseks saab kasutada Moodle’i kursust, kuhu pääseb ligi siit.

Moodle’i kursusel on võimalik rühmaregistreerimine. See tähendab et igale õppeasutusele on võimalik luua eraldi konto ja autentne parool, mis annab võimaluse pidada arvet kursusel osalejate ja nende tulemuste kohta. Oma õppeasutusele sellise konto saamiseks palun kirjutage oma soovist e-aadressile katlin.kruusmaa@just.ee. Kursust on võimalik läbida ka oma õppeasutusele eraldi kontot loomata – sellisel juhul tuleb Moodle’i keskkonnas kasutada õpilase parooli mAJan9us.

Lisaks on õppeasutustel võimalik tõsta kursus oma Moodle'i keskkonda, ka selleks tuleb  oma soovist teada anda e-posti aadressile katlin.kruusmaa@just.ee.

Õppematerjalis on kasutatud Merle Ojasoo, Aive Pevkuri ja Sirje Ustavi koostatud analüüsi "Ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude käsitlemine ettevõtluserialade õppekavades" raames kogutud õppematerjali.