"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude õppematerjal

Õppevara eesmärk on ärierialade üliõpilaste teadmiste tõstmine ärikorruptsiooni ja majanduskuritegude kohta. Eelkõige on materjalid suunatud ärierialade õppejõududele, kes leiavad siit ideid, kuidas üliõpilastele ärikorruptsioonist ja majanduskuritegudest loengus rääkida. Kuid siinset õppevara saavad kasutada kõik, kellel on huvi täiendada teadmisi ärikorruptsiooni ning majanduskuritegude ennetamise teemadel.

Õppematerjal koosneb:

  • lühikestest teoreetilistest ülevaadetest,
  • kaasustest, mida on võimalik kasutada loenguaruteludes või iseseisvaks mõtisklemiseks,
  • kontrollküsimustest, mis aitavad värskelt saadud teadmisi kinnitada.

Õppimist saab alustada siin.

Õppematerjalis on kasutatud Merle Ojasoo, Aive Pevkuri ja Sirje Ustavi koostatud analüüsi "Ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude käsitlemine ettevõtluserialade õppekavades" raames kogutud õppematerjalil.