"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

ÜRO korruptsioonivastane konventsioon

Kokkuvõte:

Konventsioon tegeleb kõigi peamiste korruptsioonivastase võitluse aspektidega:

  • korruptsiooni ennetamine avalikus ja erasektoris;
  • korruptiivsete tegude kriminaliseerimine;
  • rahvusvahelise korruptsioonivastase koostöö ja tehnilise abi edendamine, soodustamine ja toetamine;
  • läbipaistva riigihalduse korraldamine ja riigivara nõuetekohane haldamine;
  • korruptiivsel teel saadud vara tagasivõitmine ja tekitatud kahju hüvitamine.

Konventsioon on vastu võetud 31. oktoobril 2003 ning  jõustus rahvusvaheliselt 14. detsembril 2005, mil 30 riiki oli hoiule andnud ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja. Riigikogu kirjutas konventsioonile alla 27.01.2010 (millega Eesti ühineb konventsiooniga). 

Eestikeelse eelnõu ja selle seletuskirjagaga, mis sisaldab täpsemaid selgitusi konventsiooni põhimõtete kohta, on võimalik tutvuda  siin.

Konventsiooni originaalteksti ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda siin.