"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsioon

Kokkuvõte:

Konventsiooni eesmärgiks on võitlus altkäemaksu andmisega välisriigi ametiisikule rahvusvaheliste äritehingute sõlmimisel (nn aktiivne korruptsioon) ning ausa konkurentsi ja rahvusvahelise majanduse arengu soodustamine. Konventsiooni kohaselt kriminaliseeritakse nende isikute käitumine, kes annavad välisriigi ametiisikule altkäemaksu, et saada soodustusi rahvusvahelises äritegevuses. Samuti lasub konventsiooniosalisel kohustus võtta täiendavaid meetmeid altkäemaksukuritegude tõkestamiseks, eelkõige läbipaistva raamatupidamise ja riikidevahelise koostöö korraldamise kaudu. Soovitusega keelustati ka altkäemaksu tulumaksust mahaarvamine.

Konventsiooni on välja töötanud OECD ning see jõustus 15. veebruaril 1999. Konventsiooniga on ühinenud või ratifitseerinud 37 riiki.

OECD konventsioon eesti keeles

OECD konventsiooni seletuskiri

Konventsiooni tekst inglise keeles

Konventsiooni seletuskiri inglise keeles

Konventsiooni ratifitseerinud riikide nimekiri