"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon

Ühinetud 13.12.2004 (RTII, 06.01.2005, 1, 1)

Kokkuvõte

Konventsiooni eesmärk on Euroopa ühenduste finantshuve kahjustavate kelmuste kriminaliseerimine Euroopa Liidu liikmesriikides.

Konventsiooni tekst eesti ja inglise keeles

Konventsiooni seletuskiri eesti ja inglise keeles