"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Euroopa Nõukogu konventsioon korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise kohta

Ratifitseeritud: 06.12.2001 (RT II 2001, 28, 140)

Kokkuvõte:

Konventsioon käsitleb järgmisi peamisi korruptsioonivorme ning nende tegevuste kriminaliseerimist:

  • kodumaiste ja välisriigi ametnike, rahvasaadikute, erasektori töötajate, kohtunike altkäemaks;
  • mõjuvõimuga kauplemine;
  • korruptiivsete tulude rahapesu;
  • korruptsiooniga seotud raamatupidamiskuriteod (arved, raamatupidamisdokumendid jne).

Konventsiooniga liitunud riikidel on kohustus kehtestada tõhusad meetmed, sealhulgas ka vabadusekaotus ning kurjategija väljaandmine korruptsiooniga seotud kuritegude puhul. Konventsioon sätestab ka immuniteediga seotud meetmed, juriidiliste isikute vastutuse, õiguskaitseorganitega koostööd tegevate isikute kaitse, tõendite kogumise, konfiskeerimise, kuriteole kihutamise ja kaasaaitamisega seonduva, spetsialiseeritud korruptsioonivastaste organite loomise.

Konventsiooni valmistas ette Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane grupp GRECO 1999. aastal ning see jõustus 2002. aastal pärast 14 riigi ratifitseerimisotsust. Konventsiooniga on ühinenud või ratifitseerinud 36 riiki.

Konventsiooni tekst eesti keeles

Konventsiooni seletuskiri eesti keeles 

Konventsiooni tekst inglise keeles 

Konventsiooni seletuskiri inglise keeles

Konventsiooni ratifitseerinud riikide nimekiri