"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu Nõukogu otsus 2003/568/JSK, 22. juuli 2003, korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris

Raamotsuse eesmärk on tagada, et nii aktiivne kui ka passiivne korruptsioon erasektoris oleks kõigis liikmesriikides kuritegu, et selliste õigusrikkumiste eest saaks vastutusele võtta ka juriidilisi isikuid ning rikkumistele järgneksid tõhusad karistused.

Raamotsuse keskseks ideeks on nõue, et liikmesriigid käsitaks kuriteona kahte liiki käitumist:

  1. altkäemaksu lubamine, pakkumine või andmine erasektoris töötavale isikule selleks, et ta oma kohustust rikkudes teeks või jätaks tegemata ükskõik millise teo;
  2. erasektoris töötades altkäemaksu nõudmine või vastuvõtmine või altkäemaksu lubaduse nõudmine või aktsepteerimine selleks, et oma kohustust rikkudes teha või tegemata jätta ükskõik milline tegu.

Otsuse tekst eesti keeles

Otsuse tekst inglise keeles