"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Huvide konflikti vältimise käsiraamat volikogudele

Voldiku eesmärk on aidata omavalitsustel lahendada huvide konflikti olukordi. Voldikust leiab ülevaate 13 võimaliku huvide konflikti olukorrast, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Voldikus on iga olukorra kirjelduse juurde lisatud selgitus, kuidas huvide konflikti korral võiks käituda. Voldiku koostamisel on lähtutud soovist suurendada kohalike omavalitsuste volikogude ning valla- ja linnavalitsuste teadlikkust huvide konflikti olukordadest.

Erinevalt korruptsioonivastase seaduse formaalsetest lahendustest on voldikus toodud lahendused soovituslikud, mitte siduvad käitumisreeglid. Voldiku koostamisel arvestati nii õigusaktides seatud piirangute kui ka avalikule teenistusele omaste väärtustega laiemalt.

Voldik valmis justiitsministeeriumi, Tartu linnavalitsuse, politsei- ja piirivalveameti, rahandusministeeriumi ning riigikontrolli koostöös.

Huvide konflikti vältimise käsiraamat volikogudele