"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Töövahendite kasutamine

 

Ametiauto väljaostmine liisingust

Ameti kasutusliisingus on sõiduauto Škoda, mida kasutab ameti peadirektor. Ta otsustab ametisõiduki kasutamisest loobuda ja esitab liisingufirmale taotluse lõpetada leping enne tähtaega. Lisaks esitab peadirektor liisingufirmale eraldi kirjaga avalduse, millega taotleb ostuõiguse andmist kolmandale isikule, kelleks soovitab iseennast eraisikuna, ning müügihinnana kasutusrendilepingu jääkväärtust. Liisingufirma rahuldab peadirektori soovi ning peadirektor omandab eraisikuna sõiduauto turuväärtusest odavama hinnaga.

Ei või

Peadirektori käitumine jätab mulje, et ametiauto kasutuslepingu lõpetamise ajendiks oli tema soov omandada eraisikuna ametiauto soodustingimustel. Tekib kahtlus peadirektori käitumise erapooletuses ja ametiauto kasutamise otstarbekohasuses, sest peadirektor otsustas olukorras, kus ametiauto kasutusleping polnud veel lõppenud, esitada taotlus enda kui eraisiku huvisid silmas pidades. Igal juhul pidanuks peadirektor ka näilise huvide konflikti vältimiseks taotlema ametiauto ostu teiste võimalike ostjatega võrdsetel tingimustel.

Maavalitsusse hoiule antud konfiskeeritud auto kasutamine

Politsei on konfiskeerinud kaks narkodiileritele kuulunud autot ning andnud need enne sõidukite enampakkumismenetluse korraldamist maavalitsusse hoiule. Maavanem otsustab hakata üht autot kasutama ametisõidukina.

Ei või

Kuna maavalitsusse antakse konfiskeeritud sõidukid hoiule ajutiselt, et need enampakkumise korras müüa, on maavalitsuse kohustus tagada konfiskeeritud sõidukite hoiutingimused. Vabariigi Valitsuse vastava määruse kohaselt tuleb konfiskeeritud vara võõrandamisest saadud tulu kanda riigieelarve tuludesse, kust hiljem võidakse see kanda eseme seaduslikule omanikule (kui teda ei olnud enne vara võõrandamist võimalik kindlaks teha). Maavanemal ei ole õigust kasutada konfiskeeritud autot ametisõidukina.

Ametikorteri väljaüürimine

Ametiisikule on ajutiste teenistusülesannete täitmise ajaks  naabermaakonnas nähtud  ette riigi omanduses olev kahetoaline korter. Ametnik ei pea selle eest üüri maksma, vaid tasub üksnes kommunaalmaksed. Ametniku tuttava tütar, kes õpib ülikoolis, otsib praktika ajaks soodsa hinnaga korterit samas piirkonnas. Ametnik otsustab aidata ja pakub tuttava tütrele võimalust üürida ametikorteri üht tuba keskmisest turuhinnast soodsamatel tingimustel.

Ei või

Ametikorter ei ole ametniku isiklik omand, mida võib oma soovi järgi vallata, kasutada ja käsutada. See on ametnikule võimaldatud selleks, et tal oleks teises teenistuspiirkonnas ajutine elukoht. Ametikorteriks eraldatud ruumide väljaüürimine on käsitletav riigivara mitteotstarbelise kasutamisena, kasutades riigivara isikliku tulu teenimise vahendina, seega ametikorteri selline väljaüürimine pole lubatud. Riigivaraseaduse paragrahvi 15 lõike 3 järgi võib riigivara anda teisele isikule allüürile juhul, kui selleks on riigivara valitseja kirjalik nõusolek, allüürileping on avalik ja kajastub riigi kinnisvararegistris.