"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Siseteabe korruptiivne kasutamine

 

Sugulase teavitamine tema sattumisest kontrollvalimisse

Osakonnajuhataja on ameti inspektorile edastanud kontrollvalimi ehk nimekirja toetust taotlenud ettevõtjatest, keda kavatsetakse kontrollima minna. Inspektor leiab kontrollvalimist oma füüsilisest isikust ettevõtjast sugulase. Inspektor teab, et sugulane ei ole oma heinamaid veel niitnud. Heinamaade niitmine aga on tingimus, mis peab taotlejal kindlaks kuupäevaks täidetud olema.

Ei või

Ameti kontrollvalim on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks. Sugulase teavitamine sellest tähendab teiste taotlejate suhtes põhjendamatut eelist. Kui lähisugulane niidab heinamaad vaid kontrollkäigu ajaks, siis on see ebavõrdne kohtlemine, sest teised ettevõtjad ei teadnud, millal kontroll toimub. Järelikult ei tohi järelevalveinspektor oma sugulast eraviisiliselt teavitada. Samuti peaks järelevalveinspektor ennast taandama, kui kontrollitakse tema sugulase tegevust.

Avaliku andmebaasi kasutamine sõbra huvides

Ministeeriumiametnikku on teenistusülesannete täitmiseks volitatud kasutama äriregistri andmebaasi, et kontrollida ministeeriumile teenuseid osutavate lepingupartnerite majanduslikku seisu. Ametniku sõbranna on ettevõtja, kelle ettevõte otsib usaldusväärset koostööpartnerit. Ettevõtja palub ametnikul edastada talle viie potentsiaalse koostööpartneri viimase kolme aasta finantsnäitajad, sest nii saaks ta tasuta väljavõtte mahukatest dokumentidest. Ametnikul on tasuta juurdepääs registrile, kuid tavakasutaja peab iga dokumendi väljavõtte eest tasuma. Ametnik on nõus sõbrannat aitama ning edastab talle äriregistrist palutud dokumentide väljavõtted.

Ei või

Andmebaas on küll avalik register, ent tavakasutajale on väljavõtete eest ette nähtud tasu, et vähendada uudishimust ajendatud päringuid. Kirjeldatud olukorras peab ametniku tuttav silmas oma ettevõtte huve (koostööpartnerite taustaanalüüs) ja rahalist kokkuhoidu ning eeldab, et tuttav ametnik annab väljavõtted tasuta. Tuttavat aidates ületab ametnik talle teenistuskohustuste täitmiseks antud volitusi, mille järgi on tal õigus registrit kasutada vaid ministeeriumi lepinguliste partnerite majandusseisu selgitamiseks. Samuti võib ametnik oma käitumisega tekitada tuttavas ootuse, et ka edaspidi võib tema või tema tuttav küsida ametnikult tasuta väljavõtteid.

Salajase andmebaasi kasutamine elukaaslase huvides

Endine elukaaslane palub politseiprefektuuri töötajal vaadata politsei andmebaasist tema pojale määratud liiklustrahvi. Vaid politseitööks mõeldud andmebaas sisaldab ka selle inimese telefoninumbrit, kes poja süüteost politseid teavitas.

Ei või

Andmebaasi kasutamine elukaaslase huvides ei ole lubatud, sest politsei andmebaasid on mõeldud ainult tööalaseks kasutamiseks. Teatud juhul saab sellist tegu käsitleda ka kuriteona, näiteks kui on tegemist delikaatsete isikuandmete ebaseadusliku avaldamisega (karistusseadustiku § 1571) ning kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseadusliku avaldamisega (KarS § 3161).