"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Kingitused

 

Lindude toidumaja saatkonnalt

Välisriigi saatkond saadab aasta lõpus kõigile koostööpartneritele, sh ministeeriumile, kingituseks ja hea koostöö märgiks lindude toidumaja koos söögiga.

Võib

Tegu on sümboolse kingitusega, mille teeb välisriigi saatkond kõigile oma koostööpartneritele.

Kingikott seminarikorraldajalt

Ehitusvaldkonna eest vastutav abilinnapea esineb ehitusettevõtjate liidu seminaril ettekandega. Seminari eesmärk on käsitleda uue seaduse rakendusküsimusi ja praktilisi kitsaskohti. Seminari esinejate hulgas on nii era- kui ka avaliku sektori eksperte. Pärast seminari kingib korraldaja kõigile esinejatele koti, milles on mälupulk, ehitusettevõtjate liidu logoga kruus ja plaat korraldajat tutvustava materjaliga.

Võib

Kuna kinkekomplekt on ette nähtud kõigile seminaril esinejatele ja mitte ühelt ettevõttelt, vaid ettevõtteid ühendavalt esindusorganisatsioonilt, võib seda käsitleda tänuavaldusena seminariettekande eest ja on seetõttu tavapärane viisakusavaldus. Samuti ei ole kinkekomplekt rahaliselt kallis ning piisab suulisest teavitamisest.

Konjak ja kommikarp kriminaalhooldusametnikule

Kriminaalhooldusametnik saab vangi sõbralt pudeli konjakit ja kommikarbi, et ta annaks vangile positiivse iseloomustuse tingimisi enne tähtaega vabastamiseks.

Ei või

Kuigi kingitus on kokkuvõttes väheväärtuslik, on kinkija eesmärk mõjutada ametnikku koostama soodsat iseloomustust. Kingitus võib mõjutada ametniku erapooletust teenistusülesannete täitmisel ja seada kahtluse alla tema objektiivsuse vangi kohta koostatud soovituse puhul. Sellist laadi kingituste näol on tegu pistisega (või altkäemaksuga).

Lillekimp valla sotsiaaltöötajale

Meeldiva suhtlemise poolest tuntud valla sotsiaalametnik saab kohalikult elanikult tänutäheks koduaiast korjatud lillekimbu.

Võib

Tegemist on tavapärase viisakusavaldusega. Kodaniku toodud lillekimbu eesmärk oli tänada ametnikku tema tööülesannete täitmise eest, samuti on kingituse rahaline väärtus väike ning võib eeldada, et kinkija eesmärgiks ei olnud ametnikku kuidagi mõjutada. Samas oleks siiski mõistlikum hoiduda kinkimise tava tekkimisest, kuna see loob soodsa pinnase muudeks mõjutusteks.

Autoradiaator tarbijakaitse inspektorile

Tarbijakaitseametnik inspekteerib kauplust ja avastab tarbijakaitseseaduse rikkumisi: mõnel kaubaartiklil puudub ühikuhind ja eestikeelne märgistus. Poe juhataja palub ametnikul väärteoprotokoll vormistamata jätta ning lubab selle eest ametnikule tasuta autoradiaatori ja selle paigaldamise.

Ei või

Järelevalveametniku otsused peavad põhinema tõenditel. Asjaolul, et ametniku isikliku auto radiaator on vaja välja vahetada, ei ole järelevalve teostamisel mingit tähtsust. Autoradiaatori pakkumine ja selle paigaldamine on käsitletav pistisena, mille eesmärk on mõjutada ametniku järelevalvemenetluse otsust kaupluse omaniku kasuks.

Kinkereis reisibüroolt

Reisibüroo saadab töölähetustel käivale ministeeriumiametnikule kutse, et tähistada uue lennuliini avamist. Kutses on märgitud, et tegu on reisibüroo korraldatud tänuüritusega parimatele klientidele. Ürituse programm sisaldab edasi-tagasi pileteid uuel marsruudil, toitlustust, ööbimist viie tärni hotellis ja vastuvõttu sihtriigis toimuval kontserdil. Kõik üritusega kaasnevad kulud katab reisibüroo.

Ei või

Kuigi reisibüroo saadetud kutsel oli märgitud, et tegu on tänuüritusega, on kinkereis kallis ja eeldatavasti on reisibüroo eesmärk tagada, et tema pikaajalised ja parimad kliendid ka edaspidi tema teenuseid kasutaksid. Kuigi tegemist ei pruugi olla korruptiivse tuluga, võib kingitus ametiisikut siiski mõjutada, millest tuleks keelduda. Avalikkuse silmis seaks sellise kingituse vastuvõtmine kahtluse alla ministeeriumi erapooletuse ja läbipaistvuse ametilähetuste broneerimisel, seda isegi juhul, kui reisiteenust pakkuv reisibüroo on valitud kõigile reeglitele vastavalt.

Kingitus riigiasutusele toetust saanud ettevõttelt

Euroopa Liidu tõukefondidest toetust saanud puhkekeskus saadab toetuste rahastamisotsuse ette valmistanud riigiasutusele tasuta kümme nädalapikkust spaapaketti.

Ei või

Kuigi tegemist ei pruugi olla korruptiivse tuluga, võib kingitus ametiisikut siiski mõjutada, millest tuleks keelduda. Spaapaketid võivad mõjutada ametnike erapooletust ja nad võivad edaspidi toetust jagades puhkekeskust eelistama hakata. Seetõttu tuleks kingitused tagastada.