"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Huvide konflikti juhtumeid ja lahendusi

Milleks huvide konflikti vältimise juhend?

Juhendi eesmärk on aidata ametnikel, aga ka teistel avaliku sektori töötajail lahendada huvide konflikti olukordi. Siit leiate ülevaate levinumatest huvide konflikti olukordadest, millega Eesti avaliku sektori töötajad on kokku puutunud.

Iga veebilehele jõudnud juhtum koosneb probleemi kirjeldusest ja soovitustest, kuidas olukorda lahendada. Käitumisjuhiseid tuleb kindlasti võtta soovitustena, mitte siduvate käitumisreeglitena. Juhendi koostamisel on arvestatud nii õigusaktides seatud piirangute kui ka avalikule teenistusele omaste väärtustega laiemalt.

Kõiki avalikus sektoris esinevaid eetiliselt probleemseid olukordi ei ole võimalik ega otstarbekas seadusega lahendada. Seda laadi situatsioonid on nüansirohked ja alati ei ole võimalik üht lahendust välja pakkuda. Seetõttu on veebilehel välja toodud kaalutluskohad, millele tähelepanu pöörata.