"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

GRECO V aruanne

Hindamisaruanne, 2018

GRECO V hindamisvoor keskendub teemale: Korruptsiooni ennetamine ministrite, poliitiliste nõunike ja politseinike seas.

Hindamisgrupp käis Eestis 23.-27.04.2018. Eesti kaitses oma aruannet 03.12-07.12.2018 Strasbourgis. Eesti sai GRECO-lt kokku 15 soovitust, mille täitmise osas peame aru andma 2020. aasta juunis.

GRECO hindamisaruanne 2018.

Soovitused eesti keeles.

Soovituste täitmine ehk vastavushindamne I (2021).