"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

GRECO IV aruanne

GRECO IV hindamisvoor keskendub teemale: Korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas.

Vastavusaruanne II

2017. aasta vastavusaruande kohaselt täitis Eesti  19-st soovitusest rahuldavalt 14 ning osaliselt 5 soovitust. Sellega lõppes Eesti jaoks IV hindamisvoor.

GRECO IV hindamisvooru II  täitmise aruanne inglise keeles.

Vastavusaruanne I

2015 vastavusaruandest (Compliance Report) selgub, et 2012. aastal antud 19-st soovitusest täitis Eesti osaliselt 9 soovitust ning rahuldavalt täidetud sai 10 soovitust. Soovituste täitmisele antakse hinnang kolmesel skaalal:

• Täitmata (has not been implemented)

• Osaliselt täidetud (has been partly implemented)

• Täidetud rahuldavalt (has been implemented satisfactorily or otherwise been dealt with in a satisfactory manner)

Eesti peab GRECO-le aru andma taas 30. septembriks 2016. Vastavusaruande vastuvõtmine toimus GRECO 67ndal plenaaristungil Strasbourgis.

GRECO IV hindamisvooru täitmise aruanne 2015 inglise keeles

 

Hindamisaruanne, 2012

Hindamisgrupp käis Eestis 04.-08.06.2012. Eesti kaitses oma aruannet 03.12-07.12.2012 Strasbourgis. Korruptsiooni ennetamist hinnati parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas allolevast lähtudes:

  • Eetikapõhimõtted, käitumisjuhised ja huvide konflikt
  • Toimingupiirangud
  • Huvide deklaratsioon
  • Reeglite rakendamine
  • Teadlikkus

Eesti sai GRECO-lt kokku 19 soovitust, mille täitmise osas peame aru andma 2014. aasta juuniks.

GRECO soovitused eesti keeles
Korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas (inglise keeles)