"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

GRECO III aruanne

GRECO III hindamisvoor keskendub kahele teemale:

  1. inkrimineerimised (korruptsiooniga seotud aspektid karistusseaduses)
  2. erakondade rahastamise läbipaistvus

Vastavusaruanne III, 2013

III hindamisvoor lõppes 18.10.2013, mis ajaks enamus soovitustest sai küll täidetud, ent kolme soovituse rakendamisega tuleb veel edasi tegeleda (puudutab teemasid nagu mõjuvõimuga kauplemine, vahekohtunikke puudutava lisaprotokolli ratifitseerimine ja valimistel osaleva üksikkandidaadi aruandluskohustus).

Lõpparuanne 2013 (hindamise lõpp)

Lõpparuanne eesti keeles 2013

Vastavusaruanne II, 2012

Teisest vastavusaruandest (second compliance report) selgub, et 2008. aastal antud 17. soovitusest täitis Eesti osaliselt 3 soovitust, täiesti täitmata jäi 5 soovitust, rahuldavalt täidetud sai 9 soovitust. Soovituste täitmisele antakse hinnang kolmesel skaalal:

  • Täitmata (has not been implemented)
  • Osaliselt täidetud (has been partly implemented)
  • Täidetud rahuldavalt (has been implemented satisfactorily or otherwise been dealt with in a satisfactory manner)

Eesti peab GRECO-le aru andma taas 28. veebruariks 2013. 
Vastavusaruande vastuvõtmine toimus GRECO 55ndal plenaaristungil Strasbourgis.

GRECO II vastavusaruanne 2012 eesti keeles

GRECO II vastavusaruanne 2012 inglise keeles

Vastavusaruanne, 2010

Vastavusarundest (compliance report) selgub, et 2008. aastal antud 17. soovitusest täitis Eesti osaliselt 14 soovitust, täiesti täitmata jäi 2 soovitust, täiesti täidetud sai 1 soovitus. Eesti peab GRECO-le aru andma taas 30.09.2011 (addendum to compliance report).

Vastavusaruande kaitsmisel GRECO 46ndal plenaaristungil Strasbourgis osalesid Eestist Tanel Kalmet, Paloma-Krõõt Tupay ning Mari-Liis Sööt Justiitsministeeriumist.

GRECO vastavusaruanne 2010 eesti keeles

GRECO vastavusaruanne 2010 inglise keeles

Hindamisaruanne, 2008

Hindamisgrupp käis Eestis 21.-23.11.2007, mis tähendab, et Eesti oli I grupi riikide hulgas (teised on nt Soome, UK, Sloveenia, Slovakkia), keda hinnati. Eesti kaitses oma aruannet 31.03-04.04.2008 Strasbourgis. Hindamisdelegatsiooni kuulusid Nele Parrest Õiguskantsleri kantseleist, Tiina Runthal, Heili Sepp ja Mari-Liis Sööt Justiitsministeeriumist.

Poliitiliste parteide osas vaadati riiki kahes osas:

  1. üldine parteisüsteem, võimalikud finantseerimisallikad, erinevad seadused
  2. läbipaistvus (raamatupidamine, annetused, avalikustamine); järelevalve (kampaaniate jms rahastamise küsimused); sanktsioonid.

Eesti sai GRECO-lt kokku 17 soovitust.

GRECO soovitused eesti keeles

Political parties

Incriminations

Erakondade rahastamise aruande eestikeelne tõlge