"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Videoloengud ärikorruptsiooni teemal (projekt PrivaCor)

Justiitsministeerium alustas projekti Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption (PrivaCor) elluviimist 2014. aastal, projekti oli kaasatud kokku 13 partnerorganisatsiooni Eestist, Lätist, Taanist ja Hispaaniast.

Projekti raames viidi läbi korruptsiooniteemaline uuring ettevõtjate ning ettevõtete juhtide seas Eestis ja Taanis, ettevõtjatega koostöös töötati välja poliitikasoovitused. Parandati uurimisvõimekust õiguskaitse praktikutele suunatud õppereiside kaudu Taani Riigiprokuratuuri, Euroopa ja Kataloonia pettusevastastesse ametitesse. Koostati juhised korruptsioonijuhtumite uurimiseks jagati kogemusi ja parimaid praktikaid ning loodi rahvusvaheline uurimis-ja koostöövõrgustik. Projekti lõppes rahvusvahelise korruptsiooniteemalise konverentsiga.

11.-12. veebruaril 2016. aastal toimus Radisson Blu Olümpia hotellis erasektori korruptsiooni käsitlev rahvuvaheline konverents "Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption", mille ettekanded on siia lisatud:

Antonio Argandona 11.02.2016
Lars Johannsen Stepping on the tail of the tiger 12.02.2016
Andreas Wieselthaler 11.02.2016
Carri Ginter, Marko Kairjak 11.02.2016
Kristine Arensone 11.02.2016
Tamkivi, Kostjukevitš 11.02.2016
Helen Tulve 12.02.2016
Alfonso Laso 12.02.2016
Kristaps Kalnins 12.02.2016
Sintija Helviga 12.02.2016
Prii Jaakkola 12.02.2016
Merike Rabi 12.02.2016
Christine Joker Lohmann 12.02.2016

Projekti raames valmisid ettevõtjatele suunatud infomaterjalid ausa ja läbipaistva ärikeskkonna tagamiseks. Infomaterjalis on toodud 11 praktilist nõuannet ettevõtjale korruptsiooniriski maandamiseks. Juhendmaterjal on kättesaadav eesti (EE), vene (RUS), läti (LV), hispaania (ES) ning taani  (DK) keeles.

PrivaCor projekti eesmärgid oli analüütilise suutlikkuse arendamine ning erasektoris korruptsiooni esinemise kohta info saamine, korruptsioonivastase poliitika kujundamine, teadlikkuse tõstmine ja eetilise käitumise propageerimine ettevõtjate ja ettevõtete juhtide hulgas, erasektori korruptsioonijuhtumite efektiivsem uurimine ja õiguskaitseorganite võimekuse tõstmine ning siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö edendamine korruptsioonikuritegude uurimisel.

Projekti partnerid olid Eestist justiitsministeerium, Kaitsepolitseiamet, Kaubandus-Tööstuskoda, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Sisekaitseakadeemia, Tartu Ülikool ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, Taanist Aarhusi Ülikool ja Danish Director of Public Prosecutions, Lätist Corruption Prevetion and Combating Bureau ning Hispaaniast Anti-Fraud Office of Catalonia. Projekti rahastab Euroopa Komisjon ISEC programmi raames.