"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Huvide deklaratsioonide registri (HDR) volitused/õigused ja HDRile juurdepääsu saamise juhend

I HDRis KASUTATAVAD pääsuõigused

Välisametniku õiguste haldur (P_EXTERNAL_OFFICIAL_MANAGER)

Niinimetatud välisametniku halduri õigust omavad isikud (HDR põhimääruse § 9 lg 4 ja § 17 tähenduses pädeva asutuse e-maksuametis/e-tollis (edaspidi e-MTA) esindamise õigusega isikud) saavad e-MTAs esindatava asutuse nimel e-MTA rakendustele (sealhulgas HDR-le) juurdepääsuks pääsuõigusi kasutajatele anda, tühistada ja muuta. Nii saab halduri õigust omav isik kanda HDR-i deklarantide halduri (põhimääruse § 9 lg 4) või kontrollijate (põhimääruse § 17) andmed. Halduri õigust omav isik saab teisele isikule ka halduri õigust edasi anda. Halduri õigust omav isik näeb kõiki asutuse poolt e-MTAs volitatud kasutajaid.

HDR haldamine (HDR_AH_APPACCESS)
Justiitsministeeriumi, kui HDRi vastutava töötleja pääsuõigus antakse isikule (põhimääruse § 8 lg 2 tähenduses asutuste haldur), kes kannab registrisse ja eemaldab registrist pädevaid asutusi. Saab asutustele lisada rolle „Pädev ja kontrollija“ asutus ning „Superkontrollija asutus“.

HDR superkontroll (HDR_SK_APPACCESS)
Superkontrollija asutuse pääsuõigus (Riigikogu Kantselei) antakse Riigikogu Kantseleile, mille halduri õigust omav isik kannab kontrollijana HDR-i Riigikogu erikomisjoni liikmed ja/või muud Riigikogu erikomisjoni volitatud ametiisikud (põhimääruse § 17 lg 1), kes saavad juurdepääsu kõikidele  esitatud deklaratsioonidele. Riigikogu erikomisjonil ja tema volitatud erikomisjoni kontrollijal (põhimääruse § 17 lg 1 tähenduses) on ainuõigus kontrollida KVS  § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

Huvide deklaratsiooni registris (HDR) pädeva asutuse vastutav töötaja (PAVT)
Pädeva asutuse volitus isikule (põhimääruse § 9 lg 4 tähenduses), kes kannab Pädeva asutuse nimel registrisse deklarante ja deklarantide andmeid.

Huvide deklaratsiooni registris (HDR) pädeva asutuse kontrollija (KONTR)
Pädeva asutuse volitus isikule (põhimääruse § 17 lg 2-4 tähenduses kontrollija), kes näeb pädeva asutuse deklarantide esitatud deklaratsioone (välja arvatud  deklaratsioone, millele on lubatud ainult Riigikogu erikomisjoni kontroll) ja saab teha nende kohta kandeid kontrollijana (põhimääruse § 18 lg 1).

Deklarantidele kuvatakse e-MTAs rubriigis „Deklaratsioonid“ vasakus menüüs Huvide deklaratsiooni link vaikimisi (ei ole seotud registrist tuleneva kohustusega esitada HD).

 

II KUIDAS SAADA JUURDEPÄÄS HUVIDE DEKLARATSIOONI RAKENDUSELE E-MTAs?

Kui kasutajal on juba e-MTAs välisametniku halduri õigus asutuse nimel pääsuõiguste haldamiseks (P_EXTERNAL_OFFICIAL_MANAGER), siis seda enam uuesti taotlema ei pea.

Kui see esindusõigus puudub, saadab asutuse allkirjaõiguslik isik e-MTA erakliendi rollis „Suhtlus“ -> „Kirjavahetus“ rubriigist vabas vormis taotluse „Välisametniku õiguse tema asutuse ametnike rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks“ (P_EXTERNAL_OFFICIAL_MANAGER) saamiseks (ei saa automaatselt süsteemist genereerida, kuna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ei ole allkirjaõigust omavaid isikuid).

Teate saanud maksuametnik sisestab süsteemi õiguse „Välisametniku õigus tema asutuse ametnike rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks“, mille tulemusena tekib õiguse saajale e-MTA rollivalikusse vastav asutus.

Välisametniku õiguste haldur:

1. siseneb e-MTAsse esindatava asutuse esindajana:

2. Avab rubriigist Seaded - > Välise ametniku pääsuõigused

3. Uue pääsuõiguse lisamiseks avab esindajate pääsuõiguste menüü:

 ja vajutab nupul ’Uus pääsuõigus’

  • sisestab volitatava isikukoodi,
  • sisestab alguskuupäeva (täna või tulevikus),
  • vajadusel sisestab lõppkuupäeva,
  • valib vajaliku pääsuõiguse.

Volitatud isikule tekib peale pääsuõiguse andmist ja e-MTA brauseri värskendamist rollivalikusse esindatav asutus ja põhimenüü ribale „Huvide deklaratsiooni“ rubriik.

 

III KUIDAS VOLITUSED MÕJUVAD HDRis

Kasutajale, kellel on antud pääsuõigus koodiga HDR_AH_APPACCESS; HDR_SK_APPACCESS; PAVT või KONTR, tekib e-MTAsse sisenemisel rollivalikusse esindatav asustus ja põhimenüü ribale rubriik „Huvide deklaratsioon“. Huvide deklaratsiooni rubriigi avamisel on vasakus menüüs lingid HDR rakendusele vastavalt volitustele kas:

Deklarantide haldamine – pääsuõiguse PAVT või KONTR olemasolul.

Deklaratsioonide kontroll - pääsuõiguse KONTR või HDR_SK_APPACCESS olemasolul.

Asutuste haldamine (ainult Justiitsministeeriumile kuvatav link) - pääsuõiguse HDR_AH_APPACCESS olemasolul.

Küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti infotelefonile 880 0815 või meiliaadressile teenindusabi@emta.ee