"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Huvide deklaratsioonide registri (HDR) volitused/õigused ja HDRile juurdepääsu saamise juhend

I HDRis KASUTATAVAD VOLITUSTE TÜÜBID

Volituste ja õiguste administreerija (volituse tüüp D)
Niinimetatud D-volitust omavad isikud (HDR põhimääruse § 9 lg 4 ja § 17 tähenduses pädeva asutuse e-maksuametis esindamise õigusega isikud) saavad e-maksuametis/e-tollis (edaspidi e-maksuamet) esindatava asutuse nimel e-maksuameti rakendustele (sealhulgas HDR-le) juurdepääsuks volitusi ja volituste sees kasutajatele õigusi anda, tühistada ja muuta. Nii saab D-volitust omav isik kanda HDR-i deklarantide halduri (põhimääruse § 9 lg 4) või kontrollijate (põhimääruse § 17) andmed. D- volitust omav isik saab teisele isikule ka D-volitust edasi anda. D volitust omav isik näeb kõiki asutuse poolt e-maksuametit/e-tolli  volitatud kasutajaid.

HDR haldamine (volituse tüüp HDR_AH)
Justiitsministeeriumi, kui HDRi vastutava töötleja volitus antakse isikule (põhimääruse § 8 lg 2 tähenduses asutuste haldur), kes kannab registrisse ja eemaldab registrist pädevaid asutusi. Saab asutustele lisada rolle „Pädev ja kontrollija“ asutus ning „Superkontrollija asutus“.

HDR superkontroll (volituse tüüp HDR_SK)
Superkontrollija asutuse volitus (Riigikogu Kantselei) antakse Riigikogu Kantseleile, mille D-volitust omav isik kannab kontrollijana HDR-i Riigikogu erikomisjoni liikmed ja/või muud Riigikogu erikomisjoni volitatud ametiisikud (põhimääruse § 17 lg 1), kes saavad juurdepääsu kõikidele  esitatud deklaratsioonidele. Riigikogu erikomisjonil ja tema volitatud erikomisjoni kontrollijal (põhimääruse § 17 lg 1 tähenduses) on ainuõigus kontrollida KVS  § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

HDR pädevas asutuses tegeleja (deklarantide halduri) volitus
Pädeva asutuse volitus isikule (põhimääruse § 9 lg 4 tähenduses), kes kannab Pädeva asutuse nimel registrisse deklarante ja deklarantide andmeid.

HDR pädevas asutuses tegeleja (pädeva asutuse kontrollija) volitus
Pädeva asutuse volitus isikule (põhimääruse § 17 lg 2-4 tähenduses kontrollija), kes näeb pädeva asutuse deklarantide esitatud deklaratsioone (välja arvatud  deklaratsioone, millele on lubatud ainult Riigikogu erikomisjoni kontroll) ja saab teha nende kohta kandeid kontrollijana (põhimääruse § 18 lg 1).

Deklarantidele kuvatakse e-maksuametis rubriigis „Deklaratsioonid“ vasakus menüüs Huvide deklaratsiooni link vaikimisi (ei ole seotud registrist tuleneva kohustusega esitada HD).

II KUIDAS SAADA JUURDEPÄÄS HUVIDE DEKLARATSIOONI RAKENDUSELE E-MAKSUAMETIS?

Kui isikul on juba asutuse e-maksuametis esindamise õigus (D-volitus), siis seda enam uuesti taotlema ei pea.

Kui D-volitus puudub, saadab asutuse allkirjaõiguslik isik e-maksuametist/e-tollist erakliendi rollis „Teated“ rubriigist vabas vormis taotluse Volituste ja õiguste administreerija volituse  (D-volitus) saamiseks (ei saa automaatselt süsteemist genereerida, kuna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ei ole allkirjaõigust omavaid isikuid).

Teate saanud maksuametnik sisestab süsteemi volituse „Volituste ja õiguste administreerija“, mille tulemusena tekib volituse saaja e-maksuametisse/e-tolli ärikliendi rolli vastav asutus.

D volitust omav isik:

 1. siseneb e-maksuametisse/e-tolli ärikliendi rollis esindatava asutuse nimel
 2. Avab rubriigi Leping ja seaded..
 3. .. avaneb volituste administreerimise rakendus ja vajutab lingil Lisa uus isik..

  … sisestab volitatava isikukoodi,

  valib rippmenüüst vajaliku volituse,

  sisestab volituse alguskuupäeva (täna või tulevikus),

  vajadusel sisestab volituse lõppkuupäeva

  Volitatud isikule tekib peale volituse sisestamist ja e-maksuameti/e-tolli „restarti“ ärikliendi rolli esindatav asutus ja põhimenüü ribale „Huvide deklaratsiooni“ rubriik

 4. Kui isik, kellele soovitaks lisada HDRi volitusi, on juba selle asutuse volitatud esindaja, siis vajutage volitatud isiku nime taga „Muuda“ nuppu …

  ... ja seejärel linki „Lisa uus volitus“

III KUIDAS VOLITUSED MÕJUVAD HDRis

Isikule, kellel on antud volituse tüüp HDR_AH või volituse tüüp HDR_SK või volituse tüüp HDR tekib ärikliendi rolli sisenemise lehele esindatav asustus ja põhimenüü ribale rubriik „Huvide deklaratsioon“. Huvide deklaratsiooni rubriigi avamisel on vasakus menüüs lingid HDR rakendusele vastavalt volitustele kas:

Deklarantide haldamine (Pädev asutus) - volituse tüüp HDR koos õigusega Pädeva asutuse deklarantide haldur.

Deklaratsioonide kontroll (Pädev asutus) - volituse tüüp HDR koos õigusega Pädeva asutuse kontrollija, sh volituse tüüp HDR_SK.

Asutuste haldamine (ainult Justiitsministeeriumile kuvatav link) - volituse tüüp HDR_AH

Küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti infotelefonile 880 0815 või meiliaadressile teenindusabi@emta.ee