"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Korruptsiooni ennetuse kontaktid ministeeriumides

Korruptsioonivastase poliitika edukamaks juhtimiseks on igas ministeeriumis korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik, kes on strateegia tegevuste elluviimise tagaja oma valdkonnas (mitte üksnes asutuses). Kontakt tagab, et kokkulepitud tegevused strateegias saaksid täidetud. Samuti on kontakt koordineeriva võrgustiku liige (võrgustiku liikmed jagavad omavahel parimaid praktikaid, arutavad läbi juhtumeid, räägivad läbi strateegia tegevuste seisu,  täiendavad strateegiat vajadusel. Kontakt on kursis oma valdkonna korruptsiooniriskidega. Kontakt on ka valdkonna võrgustiku (nt tervishoid) liige ja vajadusel initsiaator. Lisaks on kontakti ülesandeks korruptsioonivastase seaduse §-st 3 lõikest 3 tulenevate kohustuste (korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tagamine ja kohustustest kinnipidamise kontroll) täitja või kui need ülesanded on pandud teistele, siis vastava infoga kursis olija.

 

Ministeerium

Nimi

Tel

E-mail

Haridus- ja Teadusministeerium

Mariann Rikka

7 350 114

mariann.rikka@hm.ee

Justiitsministeerium

Kätlin-Chris Kruusmaa

Mari-Liis Sööt

6 208 206

6208 223

katlin.kruusmaa@just.ee

mari-liis.soot@just.ee

Kaitseministeerium

Kerstin Laidmäe

Aili Murumägi

7 170 008

7 170 218

kerstin.laidmae@kaitseministeerium.ee

aili.murumagi@kaitseministeerium.ee

Keskkonnaministeerium

Kerstin Jaani

6 262 822

kerstin.jaani@envir.ee

Kultuuriministeerium

Lia Liin

6 282 225

lia.liin@kul.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Meeli Õismaa

6 256 403

meeli.oismaa@mkm.ee

Maaeluministeerium

Urve Anter

6 256 215

urve.anter@agri.ee

Rahandusministeerium Krislin Pärt 6 113 153

krislin.part@fin.ee

Riigikantselei

Monika Schmeiman

6 935 620

monika.schmeiman@riigikantselei.ee

Siseministeerium

 Ursula Kimmel

6 125 190

ursula.kimmel@siseministeerium.ee

Rahandusministeerium (regionaal)

Ave Viks

6 113 079

ave.viks@fin.ee

Sotsiaalministeerium

Evelin Pungas (Ingrid Ots-Vaik)

6 269 737 (6 269 168)

evelin.pungas@sm.ee (ingrid.ots-vaik@sm.ee)

Välisministeerium