Justiitsministeerium
Korruptsioon - mis see on?
Korruptsiooni määratlus
Korruptsiooni põhjused ja tagajärjed
Korruptsioonivormid ja näited
Korruptsioonisüüteod ja karistused Eestis
Korruptsioon ja Eesti
Kohtulahendid
Statistika
Rahvusvahelised hinnangud Eesti kohta
Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013-2020
Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2008-2012
Korruptsioonivastane strateegia „Aus riik” aastateks 2004-2007
Konventsioonid
Uuringud
Korruptsiooni uurimisest
Korruptsiooniuuringud Eestis
Korruptsiooniuuringud maailmas
GRECO


Esilehele > Korruptsioon ja Eesti > Rahvusvahelised hinnangud Eesti kohta > GRECO

Print
GRECO III aruanne, 2008
29. oktoober 13 Veebimeister

GRECO III hindamisvoor keskendub kahele teemale:

1.  inkrimineerimised (korruptsiooniga seotud aspektid karistusseaduses)

2.  erakondade rahastamise läbipaistvus


Vastavusaruanne III, 2013

III hindamisvoor lõppes 18.10.2013, mis ajaks enamus soovitustest sai küll täidetud, ent kolme soovituse rakendamisega tuleb veel edasi tegeleda (puudutab teemasid nagu mõjuvõimuga kauplemine, vahekohtunikke puudutava lisaprotokolli ratifitseerimine ja valimistel osaleva üksikkandidaadi aruandluskohustus).

Lõpparuanne 2013 (hindamise lõpp)

faili ikoon Lõpparuanne eesti keeles 2013

Vastavusaruanne II, 2012

Teisest vastavusaruandest (second compliance report) selgub, et 2008. aastal antud 17. soovitusest täitis Eesti osaliselt 3 soovitust, täiesti täitmata jäi 5 soovitust, rahuldavalt täidetud sai 9 soovitust. Soovituste täitmisele antakse hinnang kolmesel skaalal:
- Täitmata (has not been implemented)
- Osaliselt täidetud (has been partly implemented)
- Täidetud rahuldavalt (has been implemented satisfactorily or otherwise been dealt with in a satisfactory manner)

Eesti peab GRECO-le aru andma taas 28. veebruariks 2013.
Vastavusaruande vastuvõtmine toimus GRECO 55ndal plenaaristungil Strasbourgis.

faili ikoon GRECO II vastavusaruanne 2012 eesti keeles

faili ikoon GRECO II vastavusaruanne 2012 inglise keeles

Vastavusaruanne, 2010

Vastavusarundest (compliance report) selgub, et 2008. aastal antud 17. soovitusest täitis Eesti osaliselt 14 soovitust, täiesti täitmata jäi 2 soovitust, täiesti täidetud sai 1 soovitus. Eesti peab GRECO-le aru andma taas 30.09.2011 (addendum to compliance report).

Vastavusaruande kaitsmisel GRECO 46ndal plenaaristungil Strasbourgis osalesid Eestist Tanel Kalmet, Paloma-Krõõt Tupay ning Mari-Liis Sööt Justiitsministeeriumist.

faili ikoon GRECO vastavusaruanne 2010 eesti keeles

faili ikoon GRECO vastavusaruanne 2010 inglise keeles

Hindamisaruanne, 2008

Hindamisgrupp käis Eestis 21.-23.11.2007, mis tähendab, et Eesti oli I grupi riikide hulgas (teised on nt Soome, UK, Sloveenia, Slovakkia), keda hinnati. Eesti kaitses oma aruannet 31.03-04.04.2008 Strasbourgis. Hindamisdelegatsiooni kuulusid Nele Parrest Õiguskantsleri kantseleist, Tiina Runthal, Heili Sepp ja Mari-Liis Sööt Justiitsministeeriumist.

Poliitiliste parteide osas vaadati riiki kahes osas:

1) üldine parteisüsteem, võimalikud finantseerimisallikad, erinevad seadused

2) läbipaistvus (raamatupidamine, annetused, avalikustamine); järelevalve (kampaaniate jms rahastamise küsimused); sanktsioonid.

Eesti sai GRECO-lt kokku 17 soovitust.

faili ikoon GRECO soovitused eesti keeles

faili ikoon Political parties

faili ikoon Incriminations

faili ikoon Erakondade rahastamise aruande eestikeelne tõlgeJuhised erasektori korruptsioonivastaseks tegevuseks
Aus ärikeskkond
Huvide konflikti käsiraamat ajakirjanikule

Huvide konflikti käsiraamat ametnikule
Piirangud avalikus sektoris
Kuidas käituda ametnikuna korruptsioonijuhtumi ja huvide konflikti korral?
MHD vorm ning juhend

KORRUPTSIOONIVASTASED INSTITUTSIOONID

Vihjetelefonid 612 3657 (keskkriminaalpolitsei) ja 612 1500 (kaitsepolitsei). E-post korruptsioonivihje(at)politsei.ee
Kuhu ja kuidas pöörduda korruptsioonijuhtumi korral?

Veebipäeviku link